Slik unngår du å dele ord med bindestrek ved linjeslutt

nonbreaking hyphen Word

I Word blir ord som inneholder bindestrek, delt ved denne ved linjeslutt.

Dette kan du unngå ved å bruke noe som heter nonbreaking hyphen på special characters-lista: Insert symbol - velg fanen Special characters - velg nonbreaking hyphen.

Du kan også lage slik bindestrek med Ctrl+Shift+- (du holder Ctrl- og Shift-tasten nede og trykker på bindestrektasten).

Det går også an å sette inn en valgfri deling (optional break), slik at elementer som 'biffene/gulrøttene/kålhodene/ertene/fruktene' kan deles etter den skråstreken som passer.

Takk til Anne Vagstein og Knut Skorpen for tips!

 

 

Word-tips: