Sett inn sidetall i Word

Det er en god idé å sette inn sidetall i et lengre dokument. Det gjør det lettere for leseren å ha oversikten.

Sidetall i Word setter du inn slik: Sett innSidetall (engelsk versjon: Insert – Page Numbers).

Velg så om du vil ha sidetallet øverst eller nederst på siden.

Deretter velger du om du vil ha sidetallet på høyre eller venstre side av arket.

Du kan også velge at sidetallet skal stå annenhver gang på høyre og venstre side, slik det er vanlig i bøker. Sidetallet kan enten stå ytterst eller innerst på sidene.

 

sidetall innerst

 

 

Word-tips: