Fotnote: Slik setter du inn fotnoter i Word- og HTML-dokumenter

Fotnote: Slik setter du inn fotnoter i Word- og HTML-dokumenter

Fotnoter i Word (eldre Word-versjoner)

Klikk i teksten der du vil sette inn fotnotetegnet. Velg Referanse i Sett inn-menyen og deretter Fotnote. Velg Fotnote hvis du vil ha noten nederst på siden eller Sluttnote om du vil samle notene bakerst i dokumentet. Velg tallformatet du vil bruke (eller godta standardvalget). Velg Sett inn.

Fotnotene nummereres automatisk.

Hurtigtaster i Word: Ctrl+Alt+F for å sette inn en fotnote. Ctrl+Alt+D for å sette inn en sluttnote.

Fotnoter på nettsider (HTML)

Dersom du skal bruke fotnoter på nettsider, setter du kodene <sup></sup> rundt det du vil ha i hevet skrift (i HTML-koden).

Les mer om heving og senking av skrift.

I artikler på nettet plasseres ofte fotnotene på en egen side.

Les mer om fotnoter.

 

Tips fra Korrekturavdelingen.no: Kan du disse romertallene?

  • V 5
  • X 10
  • XX 20
  • XL 40
  • L 50
  • C 100
  • D 500
  • M 1000

På Korrekturavdelingen.no finner du mer info om romertall!

 

Brøk i Word Autokorrektur Hevet og senket skrift Fotnoter Hurtigtaster Topptekst Bunntekst Sett inn lenke Sidetall Myk bindestrek

 

Word-tips: