Slik setter du inn en kommentar / merknad i Word

En meget nyttig funksjon i Word er at man kan sette inn merknader i teksten. De fungerer som en slags randbemerkninger. Denne funksjonen kan du bruke hvis du vil kommentere noe i teksten som en annen person skal lese senere. Du kan for eksempel komme med forslag til endringer. Eller du kan bruke merknadene som huskelapper til deg selv.

 

Du setter inn en merknad i Word ved å velge:
Sett innKommentar (Merknad).
Engelsk: InsertComment.

 

Enten setter du merknaden rett inn der markøren står, eller så merker du ett eller flere ord før du setter inn merknaden.

Husk å slette merknader du ikke vil at andre skal se!

Det kan være en god idé å bruke PDF for å være sikker på at slike merknader ikke kommer med.

Med gratisprogrammene PDF995 eller CutePDF Writer kan man lagre dokumenter i PDF-format.

Brøk i Word Autokorrektur Hevet og senket skrift Fotnoter Hurtigtaster Topptekst Bunntekst Sett inn lenke Sidetall Myk bindestrek

 

 

Word-tips: