Slik skriver du brøk i Word

Du kan skrive brøk på matematisk vis i Word ved hjelp av brøkeditoren. Hvis du vil regne ut brøkstykkene, må du bruke Excel eller et annet regneprogram. Vær oppmerksom på at denne funksjonen mangler i enklere utgaver av Word.

Slik åpner du brøkeditoren og setter inn brøk i Word

sett inn brøk i Word

  • Hvis du vil bytte til et brøktegn, klikker du Sett inn > Symboler > Flere symboler.
  • Klikk Tallformer i Kategori-boksen, og velg en brøk.
  • Klikk Sett inn > Lukk.

 

I eldre Word-versjoner finner du muligens brøker her: Velg ObjektSett inn-menyen. Deretter Microsoft Formel 3.0 (eng. InsertObjectMicrosoft Equation 3.0).

brøk i word

Velg verktøyknappen som ser ut som en brøk med stiplete firkanter over og under brøkstreken. Holder du musa over, vil teksten Maler for brøk og rottegn (eng. «Fraction and radical templates») vises – hvis du har aktivert visning av skjermtips.

Skriv i tellerfeltet, bruk PIL NED og skriv i nevner. PIL HØYRE og du kan skrive plusstegn eller annet matematisk tegn. Så gjentar du prosedyren for å skrive en ny brøk. PIL HØYRE: Skriv er-lik-tegnet og svaret.

 

Brudden brøk

Du kan også skrive brudden brøk. Still deg i teller- eller nevnerfeltet og skriv en brøk på samme måte som beskrevet ovenfor.

Større mellomrom

Dersom du ønsker større mellomrom mellom for eksempel brøken og plusstegnet, må du bruke Ctrl+mellomrom. Mellomrom-tasten fungerer ikke i brøkeditoren.

Andre matematiske tegn

Andre matematiske tegn, som for eksempel rot, potens, integral, sum, vektor er, matriser, logiske symboler og greske bokstaver finnes også i editoren, men disse er det stort sett spesialister som har bruk for.

 

Word-tips: