Effektiv merking i Word

Merking i Word

Å utnytte de mulighetene som finnes i tastene, blir undervurdert av mange Word-brukere. Utstrakt bruk av taster i stedet for mus kan spare samfunnet for utallige musearmer.Det meste av det du finner i menyene i Word, er også tilgjengelig ved å bruke tastene. Du kan til og med manøvrere deg rundt i menyene ved å bruke taster.

 

Merk deg disse merkelige merkemuligheter i Word:

Alle disse måtene å merke på tar utgangspunkt i hvor markøren er plassert i dokumentet. Du må altså først plassere markøren der hvor merkingen skal starte.

Shift+Home=merk til begynnelsen av linjen
Shift+End=merk til slutten av linjen

Shift+Ctrl+Home=merk til begynnelsen av dokumentet
Shift+Ctrl+End=merk til slutten av dokumentet

Shift+Ctrl+pil høyre=merk neste ord
Shift+Ctrl+pil venstre=merk forrige ord

Ctrl+a=merk hele dokumentet
(Ctrl+5 på det numeriske tastaturet gjør det samme)

Ved å holde Alt-tasten kan du merke områder med tekst i uavhengig av ord, setning og avsnitt. Hold Alt-tasten nede samtidig som du drar markøren med musa over ønsket område.

Se også artikkelen Hurtigtaster i Word.

 

Et par viktige ting å kunne om merking med musa

Dobbeltklikk på ordet=merke ett ord
Dobbeltklikk på ordet og dra musemarkøren over de andre ordene du vil merke=merke flere ord

Klikk i venstre marg=merke en linje
Hold Ctrl nede mens du klikker i venstre marg=merke hele dokumenten

Har du en tabell og ønsker å merke alt innholdet i en celle, flytter du musemarkøren til et sted inne i cellen hvor den forvandles til en svart pil som peker oppover mot høyre. Når du nå klikker, merkes cellen.

 

Utvid merking i Word: F8 merker ord, setning, avsnitt

F8 kan brukes til å utvide merking i Word: ord, setning, avsnitt, hele dokumentet.

  • F8 slår på utvid merking.
  • F8 to ganger merker nærmeste ord.
  • F8 tre ganger merker setningen markøren står i.
  • F8 fire ganger merker avsnittet markøren står i.
  • F8 fem ganger merker hele dokumentet. Skal du merke hele dokumentet i Word (eller andre Windows-programmer), er det dog bedre å bruke Ctrl+a.

I stedet for å utvide merkingen, kan du redusere merkingen ved å holde shift inne og følge fremgangsmåten ovenfor.

Brøk i Word Autokorrektur Hevet og senket skrift Fotnoter Hurtigtaster Topptekst Bunntekst Sett inn lenke Sidetall Myk bindestrek

 

Word-tips: