Søk og erstatt i Word

sør-erstatt i Word 2013

Søk og erstatt (hurtigtast: Ctrl+h) er en viktig funksjon å kunne. Men du må holde tunga rett i munnen når du bruker den så ikke du påfører dokumentet pinlige feil.

I nyere Word-versjoner finner du erstattfunksjonen lengst til høyre på verktøylinjen HJEM (se bilde ovenfor). Men enda enklere er det å bruke hurtigtasten Ctrl + h.

I eldre Word-versjoner finner du erstattfunksjonen i Rediger-menyen (Rediger – Erstatt).

 

Eksempel: arne til Arne

La oss si at du ser at navnet Arne er skrevet med liten a et par steder. For å være sikker på å få med alle feilskrivingene, velger du å bruke søk-og-erstatt. Du skriver inn «arne» i søk-feltet og «Arne» i erstatt-feltet og klikker på Erstatt alle. Det du da har gjort, er å erstatte alle «arne» med «Arne» – også når denne bokstavkombinasjonen dukker opp inni ord:

  • BjArne
  • hjemmets Arne
  • himmelen klArnet
  • per.Arne.hansen@eksempel.com

Særlig når du jobber med lengre dokumenter, må du være forsiktig med å bruke Erstatt alle.

Det sikreste er å gå igjennom rettelsene en for en (Finn neste - Erstatt - Finn neste osv.).

Du kan også avgrense søket ved å klikke på Mer. Du kan for eksempel krysse av for om søket bare skal finne hele ord og om det skal tas hensyn til stor og liten bokstav.

 

Hurtigtasten i Word for søk er Ctrl+f i engelsk versjon (find), mens den norske Word har Ctrl+b (f-en blir brukt til fet skrift).

 

 

Word-tips: