Tegnet for tommer og tegnet for fot

" er tegnet for tommer. ' er tegnet for fot.

Velg Sett inn - Symbol
Velg så en vanlig skrift, fx Times New Roman og sett inn tegnet derfra

Automatisk endring til anførselstegn

Dersom Word automatisk endrer tegnet for tommer til anførselstegn og tegnet for fot til enkelt anførselstegn, kan du – hvis du ønsker det – slå dette av.

For å slå av dette permanent (i eldre Word-versjoner):
ToolsAutocorrect OptionsAutoFormat as you type – avkryss Straight quotes with smart quotes

HTML-koden for " er "

I nyere versjoner velger du Fil - Alternativer - Korrektur - Alternativer for autokorrektur. Her finner du også en rekke andre valg for autokorrektur og autoformatering.

Korrektur - Alternativer for autokorrektur

 

Word-tips: