Word-tips: Lime inn tekst uten formatering

Enten du skal lime inn tekst fra Internett eller fra et annet Word-dokument, kan det være nyttig å kunne lime det inn uten den opprinnelige formateringen.

Det enkleste er å lime inn teksten med Ctrl + Shift + v. Da forsvinner all innebygd formatering.

I Word 2003 velger du:

Rediger - Lim inn utvalg - Uformatert tekst
(Edit - Paste special - Unformatted text)

 

 

Word-tips: