Hardt mellomrom forhindrer uønsket deling

hardt mellomrom eksempel

Hardt mellomrom skiller seg fra vanlig mellomrom ved at lengden på mellomrommet er konstant og ved at det forhindrer deling ved linjeskift. Hardt mellomrom forhindrer at telefonnummer og store tall deles (se eksempel til høyre).

I Word (og f.eks. Dreamweaver) setter man inn hardt mellomrom ved hjelp av hurtigtasten Ctrl+Skift+mellomrom. HTML-kode for hardt mellomrom er  

Hvis du vil sjekke om du har satt inn et hardt mellomrom, slår du på visning av skjulte tegn. Med skjulte tegn slått på ser det harde mellomrommet ut som en liten sirkel. Pass på at du ikke kommer til å sette inn et vanlig mellomrom i tillegg!

Hardt mellomrom kalles i engelsk non-breaking space (nbsp), hard space eller fixed space.

I avanserte ombrekkingsprogrammer kan man justere lengden på forskjellige typer mellomrom. I tradisjonell typografi opererer man med mellomrombetegnelsene slis, drittel, halvgefirt og gefirt. En gefirts lengde er lik størrelsen på skriften man bruker. 12-punkters skrift gir en gefirtlengde på 12 punkter.

 

Når brukes hardt mellomrom?

  • Etter replikkstrek (talestrek). Dersom sitatet kommer midt inni et avsnitt, ønsker du selvsagt ikke at replikkstreken skal komme sist på linjen. Du ønsker heller ikke at avstanden mellom replikkstreken og det påfølgende ordet skal være like langt som avstanden mellom de andre ordene på linjen. Dette blir særlig merkbart i blokkjustert tekst. (Se artikkel om myk bindestrek.)
  • I telefonnummer, personnummer og andre tall som er gruppert, matematiske sammenhenger der det skal være mellomrom (5 + 3 = 8), en del forkortelser og symboler (kW, Hz, $, %, § osv.)

Enkelte setter inn hardt mellomrom før og etter tankestrek og ellipse (tre prikker/utelatelsestegnet). Dette anbefales ikke fordi det kan gi et uestetisk resultat med store mellomrom, særlig når det gjelder tekst i smale spalter (aviser, tidsskrifter). Noen ganger er det også riktig at tankestreken bli stående sist på linjen (den siste tankestreken i et innskudd).

Hardt mellomrom

Se også artikkelen om mellomrom på Korrekturavdelingen.no.

Brøk i Word Autokorrektur Hevet og senket skrift Fotnoter Hurtigtaster Topptekst Bunntekst Sett inn lenke Sidetall Myk bindestrek

 

Word-tips: