Words dikteringsfunksjon

Fra tale til tekst i Word

Visste du at du kan diktere tekst inn i Word? Hvis du har en mikrofon koblet til PC en din kan du lese inn tekst og få Word til å konvertere talen til tekst i et dokument som du har åpent. Denne funksjonen finnes imidlertid ikke i alle Word-versjoner. Men hvis du har den tilgjengelig, så skal du ha et valg på verktøylinjen som heter diktere. På knappen er det et symbol som viser en mikrofon.

For personer med nedsatt skriveevne eller fysisk funksjonshemning kan dikteringsfunksjonen være til stor hjelp. Den gir muligheten til å lage tekstbaserte dokumenter uten å måtte bruke tastatur og mus.

Du kan bruke dikteringsfunksjonen mens du utfører andre oppgaver på datamaskinen, noe som kan være nyttig når du trenger å ta notater mens du ser på en presentasjon eller en videokonferanse.

Hvis du er på reise eller ikke har tilgang til et tastatur, kan du med for eksempel mobilen bruke dikteringsfunksjonen til å opprette tekstbaserte dokumenter uten å måtte bruke et tastatur.

Microsoft Words dikteringsfunksjon kan også være nyttig for personer som er vant til å snakke raskt. Det kan hjelpe deg med å lage dokumenter eller notater raskere.

Du vil fort oppdage at det kreves mye redigering i ettertid, så det blir en avveining om det gir mening å bruke funksjonen.

 

 

Words dikteringsfunksjon Brøk i Word Autokorrektur Hevet og senket skrift Fotnoter Hurtigtaster Topptekst Bunntekst Sett inn lenke Sidetall Myk bindestrek