Hurtigtaster (snarveier) i Windows og Word

hurtigtaster i windows

Hurtigtaster (eller snarveier, som de også kalles) effektiviserer arbeidet og sparer musearmen din. De fleste av disse er standard hurtigtaster for Windows-programmer.

 

Hurtigtaster for redigering og lagring

 • Ctrl+s lagre
 • F12 lagre som
 • Ctrl+c kopier
 • Ctrl+x klipp ut
 • Ctrl+v lim inn
 • Ctrl+z angre
 • Ctrl+y gjentar det siste du gjorde: gjentar det siste du skrev eller angrer angring (!)

 

Hurtigtaster for å åpne, lukke, skrive ut, søke, erstatte

 • Ctrl+o åpne dokument
 • Ctrl+n opprette et nytt dokument
 • Ctrl+F4 lukk aktivt vindu
 • Alt+F4 lukk program
 • Ctrl+p print
 • Ctrl+f søk (Ctrl+b i norsk versjon siden Ctrl+f brukes til fet skrift)
 • Ctrl+h søk og erstatt

 

Hurtigtaster for formatering

Det du vil formatere med hurtigtastene nedenfor, må først være merket. (Se egen artikkel om effektiv merking i Word.)

 • Ctrl+f fet skrift (Ctrl+b i engelsk versjon)
 • Ctrl+k kursiv (skrå skrift). Se egen artikkel om bruk av kursiv. (Ctrl+i i engelsk versjon.)
 • Ctrl+u understreke (norsk og engelsk versjon)
 • Ctrl+Shift+d dobbel understreking (for eksempel to streker under svaret i et matematikkstykke)
 • Shift+F3 gjør om til store bokstaver, små bokstaver, stor forbokstav for hver gang du står inne i ordet og trykker hurtigtasten! Du kan også merke ordet/ordene først.
 • Ctrl+t lager hengende innrykk: alle linjer i et avsnitt, unntatt første, er rykket inn. (norsk og engelsk versjon)
 • Ctrl+Shift+f skrift (fontvalg) (norsk og engelsk versjon)
 • Ctrl+Shift+p skriftstørrelse (norsk og engelsk versjon)

 

Hurtigtaster for navigering

 • Home gå til begynnelsen av linjen
 • End gå til slutten av linjen
 • Ctrl+Home gå til begynnelsen av dokumentet
 • Ctrl+End gå til slutten av dokumentet
 • Ctrl+pil høyre hopp til neste ord
 • Ctrl+pil venstre hopp til forrige ord

 

Hurtigtaster for sletting

 • Ctrl+Delete slett neste ord
 • Ctrl+Backspace slett foregående ord

 

Oppgaveruten

word oppgaveruten

Oppgaveruten er et vindu til høyre på skjermen i eldre versjoner av Word. Det gir deg tilgang til en rekke snarveier, som for eksempel: opprette nye dokumenter, åpne de sist brukte, få tilgang til bilder og tekst som ligger på utklippstavlen, funksjoner som formatering av tekst m.m. Du kan slå oppgaveruten av og på med hurtigtasten Ctrl+F1. Dersom du ikke ønsker at oppgaveruten skal være synlig ved oppstart av Word, går du inn i menyen Verktøy og velger Alternativer. I kategorien Vis fjerner du avmerkingen for Oppgaverute ved oppstart.

I nyere versjoner av Word åpnes og lukkes verktøylinjen med Ctrl+F1.

 

Hurtigtaster for hevet og senket skrift

Merk tegnet du vil heve eller senke, så:

 • Ctrl + + hevet skrift (engelsk versjon)
 • Ctrl + Shift + = senket skrift (engelsk versjon) - ikke i siste versjon

 

Hurtigtaster for fotnoter og merknader

 • Ctrl+Alt+F sett inn fotnote (nederst på siden)
 • Ctrl+Alt+D sett inn sluttnote (til sist i dokumentet) - kun eldre versjoner
 • Ctrl+Alt+a sett inn kommentar

 

Bruke tastene i menyene

I stedet for å bruke musa når du skal inn i menyene i Word, kan du bruke tastene. Hold Alt-tasten nede mens du trykker den understrekete bokstaven i den menyen du vil inn i. Da kommer du inn i den menyen. Så kan du manøvrere opp og ned, til høyre og til venstre, ved å bruke piltastene.

Viktige hurtigtaster i Windows

 • Windows-tast+m legger ned alle åpne applikasjoner/dokumenter (men lukker dem ikke)
 • Windows-tast+e åpner Windows Utforsker

 

Er det andre hurtigtaster du mener burde ha stått her, kan du skrive til nettredaktøren

Se også artikkelen Effektiv merking.

ALT+SKIFT endrer språket i Windows (se nederst til høyre på Oppgavelinjen, rett ved siden av klokka). NOB (norsk bokmål) - ENG (engelsk) og eventuelt andre språk du har installert. Denne er også kjekk å kjenne til i tilfelle du trykker på denne ved en feil og tastene plutselig oppfører seg unormalt.

ALT+er åpner dialogboksen for Autokorrektur. Hold ALT inne og trykk etter hverandre bokstavene e og r.

 

Brøk i Word Autokorrektur Hevet og senket skrift Fotnoter Hurtigtaster Topptekst Bunntekst Sett inn lenke Sidetall Myk bindestrek

 

 

Tips fra Korrekturavdelingen.no: Slik bruker du semikolon

Semikolon brukes i to tilfeller:

Semikolon mellom to hovedsetninger, der den andre utfyller eller på annen måte henger sammen med den første

 • I går kjøpte han seg ny Ferrari; i dag døde han i en bilulykke.

Semikolon mellom leddene i en oppramsing

 • Følgende spillere stilte: Herrmann Blodd, Miklagard Golfklubb; Mark Lykle, Losby Golfklubb; Perry Martinsson, Tyresö Golfklubb.

Du finner flere tips om tegnsetting på Korrekturavdelingen.no

 

På Korrekturavdelingen finner du en oversikt over hvordan man får skrevet spesialtegn i Word (og Windows).

Word-tips:

|