Myk bindestrek

Myk bindestrek bruker man når man skal dele et ord ved slutten av en linje. Dersom linjefallet endrer seg, vil den myke bindestreken bli usynlig. Hvis man bruker vanlig bindestrek, vil bindestreken bli stående i ordet selv om linjefallet endres.

Hvordan bruke myk bindestrek

Den myke bindestreken får du ved å plassere markøren på innsettingspunktet, og så holde Ctrl inne mens du trykker på bindestrektasten. I engelsk kalles myk bindestrek for optional hyphen. Orddeling kalles for hyphenation.

Hvis du slår på visning av skjulte tegn, vil den myke bindestreken fremstå som en lang tankestrek med en krok på høyre side (se illustrasjon nederst).

De skjulte tegnene vil ikke komme med på utskrift. Når du har på visning av skjulte tegn, kan du slette myke bindestreker som et hvilket som helst annet tegn.

Word myk bindestrek

Hvorfor bruke myk bindestrek

Dersom du vil søke etter myk bindestrek i et dokument, skriver du ^- i søkefeltet.

Store hull ved enden av linjene (se første avsnitt i eksempelet til høyre) er en av de tingene du kan gjøre noe med for å gi dokumentet et mindre amatørmessig utseende. Da er det viktig å kunne bruke myk bindestrek.

Bruker du myk bindestrek med fornuft, vil dokumentene dine få et mer profesjonelt utseende. I nettpublisering er det mulig å bruke ­ i koden for å angi myk bindestrek.

Siden versjon 3 har Firefox' utformingsmotor, Gecko (1.9.0+), støttet myk bindestrek. Også Webkit (Safari/Chrome), Gecko, KHTML (Konquerer), Trident (IE) og Presto (Opera) støtter myk.

Les mer om de to bindestrekene i HTML her.

Dersom du velger blokkjustert tekst (rett høyre og venstremarg, slik så å si alle bøker er satt), blir også orddeling viktig. Siden teksten strekkes til høyre marg, vil det i stedet for hull ved enden av linjen oppstå huller av varierende lengde mellom ordene. Se tredje avsnitt i illustrasjonen t.h.

 

Automatisk orddeling

Word har også en funksjon for automatisk orddeling:
Velg SpråkVerktøy-menyen. Velg deretter Orddeling.
Merk av for Automatisk orddeling i dokumentet.
Du kan også finjustere målene for hvor lang avstand du vil ha fra siste ord til (den usynlige) enden av linjen og hvor mange delte ord du vil tillate etter hverandre.

Word: myk bindestrek

NB! Dersom du skal levere dokumentet ditt til et trykkeri, bør du sjekke om manuset ditt kan inneholde myke bindestreker. Enkelte tidsskrifter ber – av trykketekniske årsaker – om at man ikke sender inn manus med myk bindestrek.

Brøk i Word Autokorrektur Hevet og senket skrift Fotnoter Hurtigtaster Topptekst Bunntekst Sett inn lenke Sidetall Myk bindestrek

 

 

Word-tips: