Word-makro som legger inn flere autokorrekturrettelser (eldre Word-versjoner)

Hvis du bruker autokorrekturfunksjonen i Word bevisst, vil du kunne ha bruk for makroen nedenfor. Det er tungvint å legge inn ett og ett element. I stedet kan du lage en liste med rettelser i et Word-dokument og få en makro til å importere hele listen.

Lag en tabell i Word med to kolonner og så mange rader som du har rettelser å legge inn.

Skriv «Wrong» øverst i venstre kolonne og «Right» øverst i høyre kolonne.

I cellene i venstre kolonne skriver du inn feilskrivingen du ønsker skal bli rettet; i høyre kolonne det riktige motsykket. De to nederste rettelsene viser hvordan du kan bruke autokorrektur til å skrive ut lengre flerordsuttrykk.

Wrong Right
Coca Cola Coca-Cola
Universitetetet i Oslo Universitetet i Oslo
Per Kristian Foss Per-Kristian Foss
#once Once Upon a Time in America
#lhl Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Så åpner du Visual Basic-programmet i Word (Tools-Macro-Macros-Create): Skriv først inn navnet på makroen der det står Macro name, i dette tilfellet: MultiAutoCorrectGenerator
(Er du smart, så kopierer du navnet og limer det inn – hvert tastetrykk er en mulig kilde til feil …)
Pass på at du ikke får med parentesene. (Glemmer du dette, kommer du til å lage en makro med det samme navnet som en du allerede har, og det ønsker du ikke.)
Klikk på Create.

Deretter skal du lime inn makroinnholdet:

Sub MultiAutoCorrectGenerator()
' Adapted by Greg Maxey from MultiFindAndReplace code provided by Doug Robbins
Dim oDoc As Document
Dim i As Integer
Dim Wrong As Range
Dim Right As Range

Set oDoc = ActiveDocument
For i = 2 To oDoc.Tables(1).Rows.Count
    If oDoc.Tables(1).Rows(i).Cells(1).Range.Characters.Count > 1 Then
        Set Wrong = oDoc.Tables(1).Cell(i, 1).Range
        Wrong.End = Wrong.End - 1
        Set Right = oDoc.Tables(1).Cell(i, 2).Range
        Right.End = Right.End - 1
        AutoCorrect.Entries.Add Name:=Wrong, Value:=Right
    End If
Next i
End Sub

Pass på når du limer inn at du ikke får dobbelt opp med noen linjer (øverst og nederst)!

Så lagrer du og går ut av Visual Basic.

Nå kan du kjøre makroen og legge til listen du laget i Autokorrektur-oppføringene dine.

Makroer kjører du slik: Tools-Macro-Macros [merk riktig makro i listen!] - Run

Makroen er testet av vevmesteren, men det understrekes at den installeres og kjøres på eget ansvar. Ikke bruk disse makroene hvis du ikke føler deg trygg på dine datakunnskaper.

Denne makroen er gjengitt med tillatelse av Greg Maxey. Se hans hjemmeside for andre Word-tips.

 

Word-tips: